de Volkskrant MOD 5.48.0

de Volkskrant MOD 5.48.0

App Information of de Volkskrant - Nieuws free download

App Name de Volkskrant - Nieuws
Genre Games, News & Magazines
Size112M
Latest Version5.48.0
Get it On Google Play
UpdateJanuary 6, 2022
Package Namebe.persgroep.android.news.mobilevk
Rating 3.0 ( 3002 )
Installs500,000+

Description of de Volkskrant - Nieuws Apk mod free download for android

de Volkskrant – Nieuws APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (be.persgroep.android.news.mobilevk)

Het laatste nieuws, achtergrondverhalen, de krant zoals hij gedrukt is en de Digitale Editie nu in één app van de Volkskrant op uw smartphone.

Alles wat in deze app staat wordt gemaakt en gecheckt door een omvangrijke redactie. Onder wie prominente columnisten, onderzoeksjournalisten, topinterviewers en 18 correspondenten over de hele wereld. Zo heeft u de beste journalistiek van de Volkskrant altijd bij de hand.

Welke functionaliteiten heeft deze Volkskrant app op uw smartphone
Scroll eenvoudig door het urgente en laatste nieuws en ontvang notificaties van de belangrijkste nieuws updates.
Klassieke krant weergave: lees de digitale versie van de papieren krant op smartphone.
Digitale Editie in portrait mode: lees alle verhalen uit de krant van vandaag, advertentievrij, verrijkt met fotografie, graphics en podcasts.
Vind uw vertrouwde rubrieken: Nieuws & Achtergrond, Columns & Opinie, De Gids, Cultuur & Media, Wetenschap, Sport, Economie.

Gebruikt u deze app op uw tablet? De functies van de Digitale Editie:
Landscape mode: swipe door de krant van de dag, speciaal vormgegeven voor tablet.
Bekijk fotoreeksen, graphics en luister naar podcasts.
Lees offline, dus zonder internetverbinding.
Klassieke weergave: blader door de digitale versie van de papieren krant op tablet.
Ontvang een notificatie als een nieuwe editie beschikbaar is.

Veel gestelde vragen over de Volkskrant nieuws app

Moet ik betalen voor de Volkskrant artikelen?
U download de app gratis. Op uw smartphone kunt u, zonder abonnement, gratis zeven artikelen per week lezen. Op uw tablet kunt u wel door de Editie bladeren maar geen artikelen lezen. Ben u abonnee? Dan heeft u elke dag onbeperkt toegang tot artikelen, de Digitale Editie en de digitale versie van de papieren krant.

Ik ben abonnee, hoe krijg ik toegang tot alle artikelen in de Volkskrant nieuws app?
Door in te loggen via de app krijgt u onbeperkt toegang tot het laatste nieuws. Op uw smartphone, tik op ‘Service’ in de navigatiebalk. Op tablet, tik op ‘Menu’ linksboven in het scherm. Tik vervolgens op ‘Inloggen’ in het menu dat verschijnt. Vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in van uw DPG Media account. Heeft u geen DPG Media account? Volg de stappen in het scherm om een gratis account aan te maken. U wordt automatisch ingelogd.

Ik ben geen abonnee, hoe krijg ik toegang tot alle artikelen in de Volkskrant app?
U kunt in de app kiezen voor onbeperkte toegang tot het laatste nieuws. U heeft keuze uit verschillende (digitale) abonnementen. Dit kan vanaf enkele euro’s per week. U kunt het abonnement aankopen via uw Google Play account. Bij het bevestigen van de aankoop wordt het bedrag in rekening gebracht bij uw Google Play account, tenzij eerst een gratis periode van toepassing is. Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het abonnement tot 24 uur voor de verlengingsdatum opzegt. Na aankoop kunt u uw abonnement beheren en/of wijzigen bij ‘Abonnementen’ in de Google Play app.

Hoe beheer en/of wijzig ik mijn Volkskrant abonnement?
Heeft u een abonnement aangeschaft via de Google Play? U kunt uw abonnement beheren en/of wijzigen via Google Play. Kijk op de Support-pagina van Google voor hulp bij uw abonnement. Heeft u geen abonnement aangeschaft via Google Play? Neem dan contact op met de klantenservice via het telefoonnummer 088-0561 561 .

Andere vragen over de Volkskrant of uw abonnement?
Ga naar Volkskrant.nl voor meer informatie over onze servicediensten. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur via het telefoonnummer 088-0561 561 . Wij helpen u graag verder.
Privacy
De Volkskrant is een uitgave van DPG Media B.V.
Onze gebruiksvoorwaarden vindt u op https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden
Ons privacy statement vindt u op https://www.dpgmedia.nl/privacy
The latest news, background stories, the newspaper as it is printed and the Digital Edition now in one app from de Volkskrant on your smartphone.

Everything in this app is made and checked by an extensive editorial team. Including prominent columnists, investigative journalists, top interviewers and 18 correspondents around the world. This way you always have the best journalism from de Volkskrant at hand.

What functionalities does this Volkskrant app have on your smartphone
Easily scroll through the urgent and latest news and receive notifications of the most important news updates.
Classic newspaper view: read the digital version of the paper newspaper on smartphone.
Digital Edition in portrait mode: read all stories from today’s newspaper, ad-free, enriched with photography, graphics and podcasts.
Find your trusted sections: News & Background, Columns & Opinion, The Guide, Culture & Media, Science, Sports, Economy.

Are you using this app on your tablet? The functions of the Digital Edition:
Landscape mode: swipe through the newspaper of the day, specially designed for tablet.
View photo series, graphics and listen to podcasts.
Read offline, so without an internet connection.
Classic view: browse the digital version of the paper newspaper on tablet.
Receive a notification when a new edition is available.

Frequently asked questions about the Volkskrant news app

Do I have to pay for de Volkskrant articles?
You download the app for free. You can read seven free articles per week on your smartphone, without a subscription. You can browse the Edition on your tablet, but you cannot read articles. Are you a subscriber? Then you have unlimited access to articles, the Digital Edition and the digital version of the paper newspaper every day.

I am a subscriber, how can I access all articles in the Volkskrant news app?
By logging in via the app you get unlimited access to the latest news. On your smartphone, tap “Service” in the navigation bar. On tablet, tap “Menu” at the top left of the screen. Then tap “Login” in the menu that appears. Enter your e-mail address and password for your DPG Media account here. Don’t have a DPG Media account? Follow the steps on the screen to create a free account. You will be logged in automatically.

I am not a subscriber, how can I access all articles in the Volkskrant app?
You can choose unlimited access to the latest news in the app. You can choose from various (digital) subscriptions. This is possible from a few euros per week. You can purchase the subscription through your Google Play account. When confirming the purchase, the amount will be charged to your Google Play account, unless a free period applies first. The subscription will automatically renew unless you cancel the subscription up to 24 hours before the renewal date. After purchase you can manage and / or change your subscription at “Subscriptions” in the Google Play app.

How do I manage and / or change my Volkskrant subscription?
Have you purchased a subscription through the Google Play? You can manage and / or change your subscription via Google Play. Check the Google Support page for help with your subscription. Did you not purchase a subscription through Google Play? Please contact customer service on telephone number 088-0561 561.

Other questions about de Volkskrant or your subscription?
Go to Volkskrant.nl for more information about our services. You can also contact customer service. We are available from Monday to Friday between 8.30 am and 5 pm via telephone number 088-0561 561. We are happy to help you.
Privacy
De Volkskrant is a publication of DPG Media B.V.
You can find our terms of use at https://www.dpgmedia.nl/ terms of use
You can find our privacy statement at https://www.dpgmedia.nl/privacy
De donkere dagen staan weer voor de deur. Daarom hebben we -op veler verzoek- darkmode geïmplementeerd! Zo kunt u op de vroege ochtend of in de avond nog makkelijker de Volkskrant lezen.

Gebruikt u deze app met veel plezier? Schrijf een review! Heeft u tips of suggesties? We horen graag uw feedback via het menu in de app.