DR Minisjang 1.13 MOD APK

DR Minisjang 1.13 MOD APK

Description of DR Minisjang Apk mod free download for android

DR Minisjang APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (dk.dr.drminisjang)

VELKOMMEN TIL MINISJANG!

Minisjang er DRs nye småbørnsunivers til de 1-3 årige. Her kan I lege med Børste, som er et lille sjovt pindsvin, der bor i Minisjang. Minisjang legeappen er et lærerigt og alderssvarende tilbud. Her kan dit barn trygt grine, synge, udforske og øve sig på finmotorik, øje-håndkoordinering og årsag-virkning.

Appen er til jer, der gerne vil give jeres børn en god start med digitale medier. Appen er bygget til små fingre og tilbyder leg i et kognitivt tilpasset tempo, så de mindste føler sig trygge og kan fokusere på at have det sjovt.

Appen indeholder 3 forskellige små lege, og når du har hentet appen ligger alt indhold på din enhed, således at appen også kan bruges uden internet:

– Hjælp Børste ude i badeværelset når han f.eks. skal børste sine tænder
– Hjælp Børste med at finde en masse spændende ting og lær deres navne
– Hør og se Minisjangs fagtesange og spil med på sjove instrumenter

Alt indhold er naturligvis på dansk og er gratis (ingen køb i appen).

FORÆLDREOMRÅDE – Hjælp til at begrænse skærmtiden
I det afskærmede forældreområde kan du sætte Minisjang-appen til at gå i dvale på det tidspunkt, du ønsker. Når appen går i dvale, toner skærmen ned og Børste bliver træt og skal lægges i seng for at sove. På den måde kan du som forældre sætte en passende skærmtid for dit barn.

Oplever du problemer er der hjælp at hente på www.dr.dk/boern/minisjang/app/hjaelp

Rigtig god fornøjelse!
WELCOME TO MINISJANG!

Minisjang is DR’s new toddler universe for the 1-3 year olds. Here you can play with Brush, which is a little funny hedgehog that lives in Minisjang. The Minisjang play app is an educational and age-appropriate offer. Here your child can safely laugh, sing, explore and practice fine motor skills, eye-hand coordination and cause-and-effect.

The app is for you who want to give your children a good start with digital media. The app is built for little fingers and offers play at a cognitively adapted pace, so that the little ones feel safe and can focus on having fun.

The app contains 3 different small games, and once you have downloaded the app, all content is on your device, so that the app can also be used without internet:

– Help Brush out in the bathroom when he e.g. must brush his teeth
– Help Brush find a lot of exciting things and learn their names
– Listen and watch Minisjang’s trade songs and play fun instruments

All content is of course in Danish and is free (no in-app purchases).

PARENT AREA – Help to limit screen time
In the screened parent area, you can set the Minisjang app to go to sleep at any time you want. When the app goes to sleep, the screen fades down and Brush gets tired and has to be put to bed to sleep. That way, you as a parent can set a suitable screen time for your child.

If you experience problems, there is help to be found at www.dr.dk/boern/minisjang/app/hjaelp

Enjoy!
Rettelse af bugs og mindre opdateringer af spil.

App Information of DR Minisjang free download

App Name DR Minisjang
Package Name dk.dr.drminisjang
Version
Rating ( 18 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000+
Category Educational, Games
Developer