App Information of Fairo: Банкінг та податки ФОП free download

App Name Fairo: Банкінг та податки ФОП
Genre Apps, Finance
Size366M
Latest Version2.3.2
Get it On Google Play
UpdateFebruary 22, 2022
Package Nameua.fairo
Rating
Installs100,000+

Description of Fairo: Банкінг та податки ФОП Apk mod free download for android

Fairo: Банкінг та податки ФОП APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (ua.fairo)

Fairo — мобільний помічник для ФОПів 3 групи.
Додаток призначений для тих, хто цінує свій час. Інвойси, мобільний банкінг та контроль фінансів, автоматизована бухгалтерія та податкова звітність — завжди під рукою, щоб ви могли приділяти більше часу роботі і менше турбуватись про податки.

Встановлюйте додаток Fairo (Фейро) вже зараз: персональний онлайн банкінг для ФОП 3 групи завжди в телефоні. З нами податкова звітність та сплата податків швидко, просто і без стресу.

Наші функції:
✅Банківські рахунки в EUR (євро) та USD (доларах) для ФОП
✅Зручний мобільний банкінг
✅Обмін валют у додатку 24/7
✅Виставлення рахунків-фактур (інвойсинг) у 61 валюті світу
✅Синхронізація інвойсів та вхідних платежів
✅Автоматичний розрахунок податків та звіти по ЄП та ЄСВ
✅Нагадування про дедлайни звітності та сплати податків
✅Сплата податків в додатку та завжди актуальні реквізити рахунків
✅Моніторинг лімітів доходу ФОП 3 групи

Переваги:
Розрахунок податків та автоматизована звітність

При відкритті банківського рахунку, Fairo автоматизовує вашу бухгалтерію та розраховує всі ваші податки. Таким чином, на початку податкового сезону, всі суми податку пораховано, а ваш звіт вже готовий для вас. Вам потрібно лише перевірити та підписати звіт своїм електронним підписом. Просто, швидко і без стресу
Переказ грошей з бізнес рахунку
Переказ грошей на основний рахунок та можливість витрачати їх на товари та послуги за допомогою віртуальної або фізичної дебетової карти. Зняття готівки без жодних комісій та обмежень.
Спрощена реєстрація
За допомогою сервісу Дія, розпочати роботу с Фейро стало набагато простіше. Ваші дані підтягуються автоматично, відео-верифікація не потрібна.
Щасливі години у Фейро
Можливість обміняти гроші за найкращими курсами валют 2 рази на тижні.

Податкова звітність, автоматизована бухгалтерія, обмін валют 24/7, рахунки в доларах та євро та багато інших функцій мобільного банкінгу: перші два місяці безкоштовно, потім 199 UAH/місяць.

Fairo працює за сприяння Райффайзен Банку, тож ваші дані надійно захищені завдяки дотриманню останніх стандартів банківської безпеки. Liga Report та YouControl забезпечують дотримання останніх державних вимог для вашої податкової звітності.
Fairo – mobile assistant for FOP 3 groups.
The application is designed for those who value their time. Invoices, mobile banking and financial control, automated accounting and tax reporting are always at hand so you can spend more time working and worry less about taxes.

Install the Fairo application now: personal online banking for FOP 3 groups is always in the phone. With us, tax reporting and paying taxes quickly, easily and without stress.

Our features:
✅Bank accounts in EUR (euro) and USD (dollars) for private individuals
✅Convenient mobile banking
✅Currency exchange in the appendix 24/7
✅Invoicing in 61 world currencies
✅Synchronization of invoices and incoming payments
✅Automatic calculation of taxes and reports on EP and SSC
✅Reminder about reporting deadlines and tax payments
✅Payment of taxes in the appendix and always up-to-date account details
✅Monitoring of income limits of FOP 3 groups

Benefits:
Tax calculation and automated reporting

When you open a bank account, Fairo automates your accounting and calculates all your taxes. Thus, at the beginning of the tax season, all tax amounts are calculated, and your report is ready for you. All you need to do is check and sign the report with your electronic signature. Simple, fast and stress free
Transfer money from a business account
Transfer money to the main account and the ability to spend it on goods and services using a virtual or physical debit card. Cash withdrawal without any fees and restrictions.
Simplified registration
With the help of the Action service, it has become much easier to start working with Feiro. Your data is pulled up automatically, video verification is not required.
Happy hours in Feiro
Ability to exchange money for the best exchange rates 2 times a week.

Tax reporting, automated accounting, currency exchange 24/7, accounts in dollars and euros and many other features of mobile banking: the first two months for free, then 199 UAH / month.

Fairo works with the assistance of Raiffeisen Bank, so your data is securely protected by complying with the latest banking security standards. Liga Report and YouControl ensure compliance with the latest government requirements for your tax reporting.