iMaSz Wykreślanka PL MOD APK 1.4

iMaSz Wykreślanka PL MOD APK 1.4

Description of iMaSz Wykreślanka PL Apk mod free download for android

iMaSz Wykreślanka PL APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (net.imasz.wykreslanka)

Zagraj w darmową grę słowną online iMaSz Wykreślanka. Rozwiązuj zagadki znajdując i wykreślając wszystkie słowa z diagramu. Ułóż hasło z liter odblokowanych za wykreślenie każdego słowa aby przejść do następnego poziomu. Odblokuj osiągnięcia i słownik gry. Ucz się bawiąc.

W iMaSz Wykreślanka znajdziesz 31 480 unikalnych słów do wykreślenia na ponad 3 000 poziomach. Wszystkie słowa użyte w grze pochodzą ze słownika języka polskiego PWN. iMaSz Wykreślanka posiada prostą wciągającą strukturę rozgrywki. Grając odblokowujesz kolejne poziomy z nowymi wyrazami do wykreślenia. Wyrazy można odczytywać w kolumnach, wierszach i po skosach diagramu. Aby przejść do następnego poziomu należy ułożyć hasło z liter odblokowanych podczas wykreślania słów z diagramu wykreślanki. Każdy diagram wykreślanki generowany jest losowo. Możesz w każdej chwili ponownie rozwiązać dowolny już rozwiązany poziom. Każda rozgrywka jest inna.

Ponadto w iMaSz Wykreślanka dostępne są osiągnięcia które odkrywasz z każdym poziomem. Nie tylko umożliwiają śledzenie postępów w grze lecz także pozwolą Ci zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi na przełomie lat od początku naszej ery.

Dodatkowo przechodząc poszczególne poziomy wykreślanki odblokowujesz wszystkie wyrazy danego poziomu w słowniku gry. Ze słownika gry dowiesz się co oznaczają wykreślane wyrazy jak i hasło które należy ułożyć na koniec każdego poziomu.

W ustawieniach gry możesz wyłączyć niebieskie podświetlenie widoczne podczas wykreślania wyrazu, zmienić głośność lub wyłączyć dźwięk. Ponadto istnieje możliwość resetu swoich postępów w grze jeżeli na nowo zapragniesz odblokować każdy z 3 148 poziomów gry.
Play the free word game online iMaSz Wyręcinanka. Solve puzzles by finding and plotting all words from the diagram. Arrange the password from the letters unlocked for crossing out each word to go to the next level. Unlock achievements and the game dictionary. Learn to play.

At iMaSz Wykreślanka, you’ll find 31,480 unique words to plot on over 3,000 levels. All the words used in the game come from the Polish language dictionary PWN. iMaSz Wykreślanka has a simple addictive gameplay structure. By playing you unlock new levels with new words to cross out. Words can be read in columns, rows and diagonally diagonally. To get to the next level you need to create a password from the letters unlocked when plotting words from the chart diagram. Each chart diagram is generated randomly. You can at any time re-solve any already solved level. Each game is different.

In addition, achievements that you discover with each level are available in the iMaSz Wykreślanka. Not only do they allow you to track game progress, but also allow you to familiarize yourself with the most important historical events at the turn of the years from the beginning of our era.

In addition, by passing the individual levels of the chart you unlock all words of a given level in the game’s dictionary. From the game’s dictionary you will learn what the words that are crossed out and the password that should be placed at the end of each level mean.

In the game settings, you can turn off the blue backlight that appears when plotting a word, change the volume, or turn off the sound. In addition, you can reset your game progress if you desire to unlock each of the 3 148 levels of the game again.
Nowa wersja gry z opcją układania haseł i słownikiem do odblokowania.
Ponad 3 000 poziomów z losowo generowanymi diagramami.
31 480 unikalnych wyrazów ze słownika języka polskiego PWN.
3 148 haseł do ułożenia na koniec każdego poziomu.
System osiągnięć ze 120 historycznymi osiągnięciami do odblokowania (więcej wkrótce).
System słownika gry ze wszystkimi wyrazami wykreślanki który umożliwi Ci poznanie znaczenia każdego ze słów.

App Information of iMaSz Wykreślanka PL free download

App Name iMaSz Wykreślanka PL
Package Name net.imasz.wykreslanka
Version
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 10+
Category Games, Word
Developer