MCARD MOD 1.9.40

MCARD MOD 1.9.40

App Information of MCARD (by MM Mega Market) free download

App Name MCARD (by MM Mega Market)
Genre Apps, Business
Size35M
Latest Version1.9.40
Get it On Google Play
UpdateJanuary 7, 2022
Package Namecom.megamarket
Rating
Installs100,000+

Description of MCARD (by MM Mega Market) Apk mod free download for android

MCARD (by MM Mega Market) APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (com.megamarket)

Đây là ứng dụng chăm sóc khách hàng của MM Mega Market. Ứng dụng đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ áp dụng cho 1 số khách hàng được đăng ký trước.

Chương trình sẽ áp dụng rộng rãi từ tháng 1/2021.

Ứng dụng có những chức năng:
+ Quản lý điểm thưởng từ MM Mega Market
+ Nhận khuyến mãi mới từ MM Mega Market
+ Đổi điểm lấy quà và phiếu mua hàng
This is the customer care application of MM Mega Market. The application is in beta and only applies to a few pre-registered customers.

The program will be widely applied from January 2021.

The application has the following functions:
+ Manage bonus points from MM Mega Market
+ Receive new promotions from MM Mega Market
+ Redeem points for gifts and vouchers
Update Tet Holiday App icon