Slovní Duel MOD APK 1.3.5

Slovní Duel MOD APK 1.3.5

Description of Slovní Duel Apk mod free download for android

Slovní Duel APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (binarts.games.slovniduel)

Hra Slovní Duel je rozsáhlou slovní aplikací zahrnující různé režimy populární deskové hry.

1. Hra pro jednoho hráče
Hrajte bezplatně, bez reklam o nejvyšší skóre a zdokonalte tak svou slovní zásobu a taktiku.

2. Hra přes internet
Bojujte o krále žebříčku v hrách proti oblíbeným nebo náhodným soupeřům. Aplikace se připojuje na externí server, který je společný pro zařízení Apple iOS i Google Android. Máte tedy jedinečnou možnost porovnat se s velkým množstvím hráčů z různých systémů. Pro samotnou hru je nutné uhradit servisní poplatek, který nám slouží pro správu serveru.

3. Statistika
Ročně oddělená statistika Vám dá detailní přehled o Vás a Vašich soupeřích.

4. Podpora
Hra je rozsáhlá svými funkcemi, proto pro jakékoliv dotazy navštivte naši FB stránku:

5. Napište nám
Neprošla Vám platba nebo máte jiné problémy, napište nám na:
baranovicm@gmail.com

6 Slovnik
http://slovnyduel.cassoviacode.sk/cz/slova5.pdf

7. Manual
http://slovnyduel.cassoviacode.sk/cz/manual.pdf
Word Duel is an extensive word application that includes various modes of the popular board game.

1. Single player game
Play free, ad-free scores to improve your vocabulary and tactics.

2. Game over the Internet
Fight for the King of Leaderboard in games against favorite or random opponents. The app connects to an external server that is common to both Apple iOS and Google Android devices. So you have a unique opportunity to compare yourself with a large number of players from different systems. For the game itself, it is necessary to pay a service fee, which is used to manage the server.

3. Statistics
Annually separated statistics will give you a detailed overview of you and your opponents.

4. Support
The game is extensive with its features, so for any questions visit our FB page:

5. Write to us
If you didn’t receive your payment or have other issues, please email us at:
baranovicm@gmail.com

6 Slovnik
http://slovnyduel.cassoviacode.sk/en/slova5.pdf

7. Manual
http://slovnyduel.cassoviacode.sk/en/manual.pdf
– aktualizovaný slovník
– aktualizované ceny
– reklamy pro neplatíci hráče

App Information of Slovní Duel free download

App Name Slovní Duel
Package Name binarts.games.slovniduel
Version
Rating ( 222 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Games, Puzzle
Developer