Ucash MOD 1.2.1

Ucash MOD 1.2.1

App Information of Ucash free download

App Name Ucash
Genre Apps, Finance
Size13M
Latest Version1.2.1
Get it On Google Play
UpdateFebruary 17, 2022
Package Namecom.yn.ucash
Rating
Installs100,000+

Description of Ucash Apk mod free download for android

Ucash APK (MOD, Unlimited) for android

Mod Download id (com.yn.ucash)

Sản phẩm vay chúng tôi:
– Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 20.000.000đ
– Thời hạn vay: Từ 91 ngày đến 120 ngày
– Lãi suất : 10-15%/năm
– Phí thủ tục: 0%;
– Lệ phí giao dịch: 0 VND

Ví dụ:
Bạn chọn khoản vay 2.000.000VND
Lãi suất hàng năm là12%,và thời hạn vay là 91 ngày,
Số tiền phải TRẢ sẽ được tính như sau: 2,000,000 *(1 + 12%*91/365)=2,059,835 VND
Các bước vay:

1. Tải về ứng dụng Ucash.
2. Điền thông tin của bạn.
3. Đợi thẩm định (trong vòng 24h)
4. Khoản vay sẽ lập tức được giải ngân đến tài khoản ngân hàng của bạn.
5. Thanh toán khoản vay trước hạn để dễ dàng tái vay.

Điều kiện để được vay:
1. Lớn hơn 18 tuổi.
2. Là công dân Việt Nam.
3. Có tài khoản ngân hàng.
4. Có thu nhập.

Địa chỉ:56/43A Thích Quảng Đức , Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Products borrowed from us:
– Loan amount: from 1,000,000 VND to 20,000,000 VND
– Loan term: From 91 days to 120 days
– Interest rate: 10-15% / year
– Procedure fee: 0%;
– Transaction fee: 0 VND

For example:
You choose a loan of 2,000,000VND
The annual interest rate is 12% , and the loan term is 91 days ,
The payable amount will be calculated as follows: 2,000,000 * (1 + 12 % * 91/365) = 2,059,835 VND
Borrowing steps:

1. Download the Ucash app.
2. Fill in your information.
3. Wait for appraisal (within 24 hours)
4. The loan will be immediately disbursed to your bank account.
5. Pay off your loan before maturity to facilitate refinancing.

Conditions to get a loan:
1. Greater than 18 years old.
2. Be a Vietnamese citizen.
3. Have a bank account.
4. Have income.

Address : 56 / 43A Thich Quang Duc, Ward 05, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Khắc phục một số lỗi ứng dụng